logo
Συνεχίστε στο περιεγχόμενο
11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους →

11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους

Η UE Systems Inc. – USA

Κατασκευάστρια εταιρεία από το 1973 των διάσημων οργάνων μέτρησης με υπερήχους Ultraprobe®, παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο την:

11η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προληπτικής Συντήρησης με Υπερήχους στην Ελλάδα

Χρησιμοποιήστε τη δύναμη των υπερήχων για να οργανώστε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης στις εγκαταστάσεις σας.

Δηλώστε συμμετοχή

Εγγραφείτε σε ενημερώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Οι αερομεταφερόμενοι υπέρηχοι εντάσσονται στους μη καταστροφικούς ελέγχους. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων με χρήση υπερήχων εξαρτάται από τις ικανότητες του προσωπικού το οποίο είναι υπεύθυνο να εκτελεί τους ελέγχους. Η πιστοποίηση αφορά σε έγγραφη βεβαίωση αυτών των ικανοτήτων. Το πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι το προσωπικό που εκτελεί τις δοκιμές με τους υπερήχους κατέχει το αντικείμενο και τις διαδικασίες ελέγχου και δίνει σε αυτό την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για την εκτέλεση ελέγχων με τη μέγιστη επιτυχία. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις της American Society of Non Destructive Testing (ASNT) πρέπει να καλυφθούν συγκεκριμένα θέματα. Οι προτεινόμενες ώρες για το Level I είναι 32.

Σε ποιoύς απευθύνεται

Εφαρμογές

Ημερομηνία: 28-31 Μαΐου 2024, 09.00-17.00 (προβλέπεται διάλειμμα 15’ για κάθε 45’ διδακτικής ώρας)

Χώρος Διεξαγωγής: Ιωνίας 80, Άλιμος, Αθήνα

Γλώσσα: Αγγλικά με Ελληνική Υποβοήθηση Κόστος Συμμετοχής: 1250 € / άτομο (χωρίς ΦΠΑ) (περιέχονται εκπαιδευτικό υλικό, χρήση οργάνων και εκπαιδευτικού εξοπλισμού εξομοίωσης, πιστοποίηση και διατροφή).

Για δηλώσεις συμμετοχής:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εκπαίδευση Level I

Περιγραφή της Εκπαίδευσης UE Systems: Level I

Τηρώντας τις απαιτήσεις της ASNT, SNT-TC-1A, η εκπαίδευση προσφέρει 32 ώρες εκπαίδευσης με γραπτή εξέταση. Πρόκειται για ολοκληρωμένη εκπαίδευση όπου διδάσκονται η θεωρία, οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι της τεχνολογίας αερομεταφερόμενων υπερήχων. Επίσης η ύλη της εκπαίδευσης είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 18436-8 για παρακολούθηση κατάστασης και διάγνωση μηχανών. Οι εκπαιδευτές έχουν επιλεχθεί για την πολύ καλή πληρότητά τους, την εμπειρία και την τεχνική ειδίκευση στο πεδίο των υπερήχων. Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί από μία επιτροπή ειδικών, ορισμένοι από τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας.

Μερικά από τα θέματα της βασικής εκπαίδευσης, Level I:

1η Ημέρα: Ανασκόπηση των απαιτήσεων για πιστοποίηση Level I, Level II, Level III, Θεωρία του Ηχου, Βασική Φυσική των Υπερήχων, Πλάτος, Ταχύτητα, Κυματικοί Τύποι, Μετάδοση Υπερηχητικών Κυμάτων και Επιδράσεις, Αποτελεσματικότητα των Αερομεταφερόμενων Υπερήχων, Τυπικές Εφαρμογές, Πληρότητα Τεχνολογίας, Ανασκόπηση Εξοπλισμού / Οργάνων / Λογισμικού, Γενικές Μέθοδοι καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αποτελεσμάτων ελέγχου.

2η Ημέρα: Εύρεση Διαρροών: Εννοιες της Εύρεσης Διαρροών, Ορισμός Ρευστών, Μεγέθη Διαρροών, Ακουστικές Παράμετροι Διαρροής, Κατηγορίες Διαρροών, Στρατηγικές, Μέθοδοι Εύρεσης Διαρροών: Πίεσης, Κενού, Παραγωγή Υπερήχων, Ενίσχυση Διαρροών Ρευστών, Μέθοδος Γενική Επισκόπηση σε Ειδική Επισκόπηση, Μέθοδοι Επιβεβαίωσης Διαρροών, Δρώντας σε Θορυβώδη Περιβάλλοντα, Τεχνικές Απομόνωσης, Επιθεώρηση σε Εναλλάκτες Θερμότητας, Σύνταξη μίας Επιθεώρησης Διαρρής Πεπιεσμένου Αέρα: υπολογισμός παροχής απωλειών, υπολογισμός ενεργειακών απωλειών, μείωση αποτυπώματος, καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων επιθεώρησης.

3η Ημέρα Ηλεκτρολογική Επιθεώρηση: Κανόνες Ασφαλείας, Ανασκόπηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Ορισμός Τάσεων, Ακουστικές Ενδείξεις – Παραγωγή Θερμότητας, Συνδυασμός Υπερήχων και Μεθόδων Χρήσης Υπέρυθρων, Μέθοδοι Εύρεσης σε Εξοπλισμό Υψηλής Τάσης, Ανασκόπηση Εξοπλισμού για Επιθεώρηση Υψηλής Τάσης, Μέθοδοι Εύρεσης, Μέθοδοι Επιβεβαίωσης, Επιθεώρηση Υποσταθμών, Παρεμβολές Συχνοτήτων Ραδιοφώνου, Παρεμβολές Συχνοτήτων Τηλεόρασης, Φασματική Ανάλυση κοινών ηλεκτρικών εκπομπών. Προσέγγιση Ελέγχου Επαφής, Ανασκόπηση Μηχανολογικής Επιθεώρησης, Βαλβίδες, Επιθεώρηση Συμπιεστών, Υδραυλικές Βαλβίδες.

4η Ημέρα: Επιθεώρηση Ατμοπαγίδων: Εφαρμογές Ατμού, Τύποι ατμοπαγίδων, Ακουστικές Ιδιότητες, Τεχνικές Επιθεώρησης, Καταγραφή και Αναφορές, Μηχανολογική Επιθεώρηση: Θεωρία Παραγωγής Υπερήχων, Στρατηγικές Μηχανολογικής Επιθεώρησης, Ανασκόπηση Εννοιών Προβλεπτικής και Προληπτικής Συντήρησης, Γενικές Μέθοδοι Εύρεσης Σφαλμάτων, Γενικές Μέθοδοι Παρακολούθησης, Επιθεώρηση Συμπιεστών, Γρανάζια, Αντλίες, Κινητήρες, Ανεμιστήρες, Απομόνωση Ηχητικών Πηγών, Επιθεώρηση Ρουλεμάν / Έννοιες Παρακολούθησης, Λίπανση με Βάση την Κατάσταση, Ελλειψη Λίπανσης, Υπερ-Λίπανση, Επίπεδα Βλαβών, Παρακολούθηση, Καταγραφή Δεδομένων, Ανάλυση Ήχων και Μέθοδοι Καταγραφής, Φασματική Ανάλυση Ήχων, Διαχείριση Δεδομένων, Καταγραφή και Δημιουργία Αναφοράς με τα Αποτελέσματα. Ανασκόπηση της Τεχνολογίας Αερομεταφερόμενων Υπερήχων, Εφαρμογές και Μέθοδοι, Ανασκόπηση Πρακτικής Εμπειρίας, Γενική, Ειδική και Πρακτική Εξέταση.

Απαιτήσεις για πιστοποίηση και διατήρηση σε Level I

Για να ληφθεί επίσημη πιστοποίηση, πρέπει να ολοκληρωθεί εκπαίδευση που πληρεί τις απαιτήσεις του SNT-TC-1A μαζί με επιτυχή Γενική, Ειδική και Πρακτική εξέταση με βαθμό 80% ή καλύτερο. Τεκμηρίωση της εκπαίδευσης πρέπει να εκτελείται ετήσια. Εναλλακτικά επιβεβαιωμένη ετήσια πρακτική εμπειρία 3 μηνών ή 210 ωρών. Η ακουστική δυνατότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε ένα αυτί με 25dB HL ή λιγότερο (με ή χωρίς υποβοήθηση). Απαιτείται ετήσια ακουστική εξέταση.