Εταιρεία

Η ΑΡΠΕΔΩΝ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την κατασκευή οργάνων μέτρησης, βιομηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορά / αντιπροσώπευση τεχνολογικών λύσεων, ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων κατά παραγγελία εντολέων και τεχνική υποστήριξη πιστοποίησης διαδικασιών και προϊόντων.

Οι ιδρυτές της προέρχονται από τον χώρο της βιομηχανίας και συγκεντρώνουν πολυετή εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όραμα

Όραμα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη στον Ελλαδικό χώρο και μελλοντική εξάπλωση έξω από αυτόν μίας εταιρείας έντασης γνώσης που παράγει λύσεις σε εφαρμοσμένα τεχνολογικά θέματα.

Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνολογικών προϊόντων / υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας σε λογικό κόστος.

Η εταιρεία δηλώνει την προσήλωσή της στις αρχές της καινοτομίας, σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ολικής ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης.

Προϊόντα και Υπηρεσίες της Αρπεδών ΕΠΕ

  •  Μετρητικές διατάξεις, Διαχείριση Διεργασιών

  • Συστήματα προληπτικής συντήρησης

  • Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις και βελτιώσεις λειτουργίας κτιρίων

  • Πυροπροστασία

  • Συστήματα Προστασίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

  •  

  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές καθώς και κυβερνητικούς οργανισμμούς

  •  Υπηρεσίες

  •  

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

Νέα