Εταιρεία

Η ΑΡΠΕΔΩΝ ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την κατασκευή οργάνων μέτρησης, βιομηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, την προσφορά τεχνολογικών λύσεων και την ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων κατά παραγγελία των πελατών μας όπως και την παροχή τεχνικής υποστήριξης πιστοποίησης διαδικασιών και προϊόντων.

Οι ιδρυτές της προέρχονται από τον χώρο της βιομηχανίας και συγκεντρώνουν πολυετή εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όραμα

Όραμα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη στον Ελλαδικό χώρο και έξω από αυτόν μίας εταιρείας που παράγει λύσεις σε εφαρμοσμένα τεχνολογικά θέματα.

Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας σε λογικό κόστος.

Η εταιρεία δηλώνει την προσήλωσή της στις αρχές της καινοτομίας και της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Οι λύσεις μας χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητας και ασφάλεια ενώ διατηρούμε υψηλό το αίσθημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης.

Προϊόντα και Υπηρεσίες της Αρπεδών ΙΚΕ

  •  Μετρητικές διατάξεις, Διαχείριση Διεργασιών

  • Συστήματα προληπτικής συντήρησης

  • Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις και βελτιώσεις λειτουργίας κτιρίων

  • Πυροπροστασία

  • Συστήματα Προστασίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

  •  

  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές καθώς και κυβερνητικούς οργανισμμούς

  •  Υπηρεσίες

  •  

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

Νέα